Fiscaal aftrekbaar

Fruitje? een fiscaal vriendelijk tussendoortje

Werkfruit valt on der de nihilwaarderiong en heeft geen invloed op de werkkostenregeling.

De kosten voor het verstrekken van fruit dat wordt genuttigd tijdens werktijd zijn volledig aftrekbaar. Als u fruit beschikbaar stelt als tussendoortje mag u alle kosten 100% aftrekken van de belasting. Dit geldt ook voor de BTW.